mission

 

Vi vill konkret belysa behovet av mission och medmänsklighet i världen samt påvisa den enskilda individens förmåga att med begränsade insatser, kunna bidra till förvandlade liv.
Församlingen har valt att på olika sätt samarbeta med följande organisationer med internationell anknytning; Compassion, Pioneering Heart och föreningen Senapsfröet.
Församlingens hjärta bultar tydligt för barn och unga, som berövats familj, trygghet, skolgång och hälsa. I samråd med föreningen Senapsfröet arrangeras t.ex. återkommande teamresor för kortare arbetsinsatser, i ett byprojekt för 400 föräldralösa barn i Swaziland.
img_5642Under två veckor lever och umgås teamet tillsammans, de esta av dygnets vakna timmar och lär då känna både varandra och andra, med annorlunda levnadshistoria än vår egen. När vi varvar umgänge med praktiska insatser bland byborna, så ger vi också en bit av oss själva. Inte bara till de föräldralösa barn som bor i byn, utan också till de vuxna som varje dag bär ansvaret att ingjuta framtidstro i dessa unga människors liv.
Den som bär en längtan att ge sig ut på ett mindre missionsäventyr – är en potentiell volontär. Ungdom eller mer erfaren, varje ålder och yrkesinriktning bär sina tillgångar.