Varje dagträff är präglad av samvaro. Vi delar personliga upplevelser och glädjeämnen kring en fika i avslappad miljö. Det är daglediga i alla åldrar som kommer och en del tar sin lunchrast med oss.

Sedan får vi vara med om att Guds ord lyfts fram, så att vi genom den helige Andes närvaro kan förstå och lära oss vad som betyder mest för oss. Vi kan lätt ställa frågor och delta i vad som berör oss enskilt och allmänt.

Det som inspirerar nya som gamla troende är att vi får gå vidare och lämna trons grunder bakom oss och bli engagerade i det som Gud vill, att vi får hela evangeliet presenterat. Vi har erfarit att många har tagit emot helande och en del har fått ta emot helt nya och förvandlade liv genom att Guds ord påtagligt verkar i deras liv.

Varmt välkommna!