Med kyrkans lifegrupper träffas man mitt i vardagen för att dela livet i stort och smått. I det personliga sammanhanget, möts man oftast en vardagskväll i någons hem, för att lyssna och bli lyssnad på samt odla en nära gemenskap.
Lifegruppen utgör en viktig del av församlingslivet, där vi vill vara till stöd och uppmuntran för varandra. Hit är alla välkomna, oavsett var i livet man be finner sig.
Vi brukar äta något enkelt, sjunga, läsa ett stycke ut bibeln, samtala men också be för varandra.
När man samtalar och ger utrymme för frågor och funderingar kring t.ex. söndagens predikan eller andra existentiella ämnen, då fördjupas relationerna till varandra och till Gud.