Av församlingens insamlade medel går 10 % ut till olika missionssatsningar, i samverkan med olika missionsorganisationer. Här kan du läsa ett inslag från ett av många exempel.
I Bulembu (Swaziland) finns varken ungdomsgårdar, sporthallar, biosalonger eller köpcentra, där unga kan delta i aktiviteter utanför skoltid och roa sig.
Men där finns en scoutklubb som träffas varje söndag eftermiddag, där det bedrivs en variation av de mest påhittiga aktiviteter för ungdomarna. Grupperna är många och här samlas cirka 250 barn varje vecka.
Som ett led i scoutverksamheten, tar man i samband med skolferier, med barnen ut i skogen för att leva lägerliv, några gånger om året.
Barnen får lära sig att teamwork är ett måste, vad det kan betyda att vara en juste kompis och trovärdig ledare – när tält ska resas, när maten ska lagas och räcka till alla, när någon kanske är mörkrädd om kvällen eller vågar öppna sitt hjärta.
Tack vare gåvor från Senapsfröets olika vänner har bidrag kunnat förmedlas till Royal Rangers i Bulembu, vilket gjort det möjligt att genomföra alla önskade lägervistelser för mer än 200 barn.