loggayouth
Församlingen har en önskan om att resa upp en generation som tänker, prioriterar och vill bygga ett samhälle på kristna värderingar. En img_2376generation som älskar Gud och andra människor på ett sätt som visar sig i vardagen.
Här träffas och skapas miljöer, där utrymme nns att utvecklas, stärka sig själv och som grupp nå andra ungdomar. Ett aktivt deltagande under söndagsgudstjänsten tillsammans med de övriga i församlingen, är en viktig del i ungdomsarbetet. Musik och bön är grunden för våra ungdomsmöten och har en stor del i mötet. Här får alla möjlighet att mötas på ett enkelt men personligt sätt.
Bibeln är i centrum när vi träffas och beroende på tillfälle samtalar vi om olika budskap, kopplat till vardagen, på ett lättförståeligt sätt.
Fika och gemenskap, nns vid våra möten. Dessa tillfällen är viktiga för oss, eftersom vi här lär känna varandra, får nya vänner för livet och har väldigt roligt tillsammans.