img_0109

KCV:s Förbönstjänst

Nästa helandedag kommer hållas den 29:e februari 2020, klicka här för program.

>Här kan du läsa mer om vad som händer på en helandedag

Församlingens själavård vill vara en resurs, för livets alla skeenden. Här erbjuds möjlighet till personliga samtal, en stund av bön och omsorg.
Vi brinner för att människor skall få sin tillvaro förvandlad och ställer oss till förfogande för den medmänniska som upplever behov av samtal och förbön. Vårt arbete riktar sig till såväl ande, kropp som själ, det vill säga hela individens välbe nnande
Vid speciella tillfällen får du möjlighet att öppna ditt hjärta, höra andras erfarenheter och ta del av undervisning. I församlingens regi äger förbönskvällar rum varannan månad. Även heldagar arrangeras någon lördag per termin.
Vi erbjuder personliga förbönssamtal, där vi avsätter en god stund vid varje tillfälle.
Församlingen har ett speciellt telefonnummer, med bemanning varje tisdag klockan 10.00-12.00. Under övriga veckodagar går det att tala in meddelanden. Telefon: 0768 – 52 71 14
Det går också bra att Maila oss på Lizzi Hansen Vi som svarar i telefon har gått utbildning i Biblisk själavård, och har flera års erfarenhet av att arbeta med människor. Vi tillämpar tystnadsplikt

förbön-912x340

Vi ber i tro på att det finns bönesvar, helande  och upprättelse i Jesu verk på korset.

Vi som arbetar med själavård i KCV är måna om att all själavård skall ha sin grund i bibelordet. Vi praktiserar det vi kallar för Biblisk Själavård. Det har som kännetecken att Jesus är i centrum och att människor kan finna hjälpen i bibeln.

1. JESUS ÄR I CENTRUM inte som metod, utan som en levande person. I kärleksrelationen med honom ges hjälpen i förbön, bearbetning eller rådgivning på bibelens grund. Vi hämtar vår inspiration från Jesus när det gäller människosyn och tillvägagångssätt.
2. FÖRSONINGENS VERKLIGHET LIGGER TILL GRUND där vi tror att evangelium är en kraft till frälsning och att både förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse är gåvor Gud ger av nåd till människor på grund av Jesus död och uppståndelse.
3. DEN HELIGE ANDE är vår hjälpare och de nio nådegåvorna är verksam i själavården och förbönstjänsten.
4. GUDS ORD OCH LÖFTEN är en säker grund att stå på, och Gud kan genom sin Ande leda varje människa till Ordet för att få hjälp genom hans ljus och sanning.

Ibland har vi möten där vi paktiserar FLÖDESBÖN. Det är en bön där förebedjaren målar upp Jesu egna ord till läkedom. Tröst, förlåtelse, befrielse och upprättelse. Ofta sker betjäningen i grupp där många betjänas samtidigt.

Läs mer

GENOM FLÖDESBÖNEN:

*Proklamerar man löftesord som Gud gett oss genom sin son Jesus.
*Förmedlas Guds ord till den hjälpsökande. Profetians gåva gör ordet personligt och levande.
*Beskriver bibelord, ledda av den Helige Ande.

I Flödesbönen kan Gud betjäna många samtidigt och ändå blir det personligt, varmt och djupt.
Man formulerar Guds tankar och vilja in i människors liv.
Det som händer under Flödesbön är:

*Deltagarna öppnar sina hjärtan för Jesus
*Det blir lättare att ge det som är svårt till Jesus
*Ordet får liv och blir verksamt för den hjälpsökande
*Jesus kan beröra personligt, han får tid att uppenbara sig
*Fruktan drivs undan
*Synd kan bekännas utan fördömelse
*Det blir lättare att ta emot det goda som Jesus redan gett oss som arv.
Under dem senaste 2 åren har vi haft förböns och helande kvällar ett par gånger under varje termin.

Nedan följer lite vittnesbörd ifrån deltagare som har upplevt att Gud har vidrört dem, och som dem vill dela med sig av.

För mig betydde Helandedagen att jag hunde förlåta dem som har gjort mig illa.Känner även att mina tankar för dessa personer har förändrats. Det gör inte ont längre.Nu kan jag istället Välsigna dem.
Kvinna

Fick ett kunskapens ord som löste mig från svår angest,och jag kunde ta emot Guds kärlek och Helande
/Deltagare/

Helandedagen var den bästa i mitt liv. Jag upplevde mycket kärlek och glädje,och kände att jag var värdefull. Jag blev också Andedöpt,och fick några nya ord att tala
/Roma/

Redan i början fick jag uppleva Guds kärlek så stärkt.Det bröt oket över mig, och jag fick tillbaka min frimodighet.
/Deltagare/

Jag fick uppleva Jesus röra vid mig på djupet under Helandedagen. Bibelordet om att Gud kan göra mer än vad vi kan be eller drömma om blev särskilt levande för mig. Jag fick en stärk uppmuntran att “det vill Jesus göra för mig”
/Kvinna/

*Jag kände Guds Närvaro så starkt och jag upplevde verkligen hans Nåd på djupet

*Guds Närvaro var så stärk, Kände mig totalt avslappnad. Ser Guds väg med mitt liv mycket klarare.

*Tackar Herren för denna dag, för Andens innerliga närvaro. Att bara sitta och koppla av och ta emot, har berikat mitt andliga liv på djupet. Några ord som talades ut i bönen gick rakt in i min ande, och har stannat samt kommer säkert att göra det resten av livet. Det gjorde mig så trygg och glad.

Har du frågor? Maila direkt Självårdteam