Kristet Center Väst
Lärlingsgatan 4
444 32 Stenungsund
info@kcvast.org

PASTORSTEAM
Peter Wessberg – FÖRESTÅNDARE
peter@kcvast.org
073-987 97 17

AnSo Wessberg – LIFEGRUPPER, SJÄLAVÅRD
anso@metron.se
070-585 04 21

Patrick Hellberg – GUDSTJÄNSTER
patrick.hellberg@gmail.com
072-012 18 10

April Hellberg – BARN & UNGDOMAR
april.hellberg@gmail.com
073-333 64 34