Historik1

Historik för Kristet Center Väst, Stenungsund.

I slutet av 1970-talet samlades ett antal ungdomar från Kungälv, Stora Höga och Stenungsund under ledning av evangelister och pastorer från Sionförsamlingen i Kungälv, i gillestugan i en villa i Stora Höga för att umgås, läsa Guds ord och be tillsammans. Ungdomsskaran, många med brokig bakgrund i alkohol- och drogmissbruk, växte och runt 1979-1980 beslöt Sionförsamlingen att man ville ha en större permanent lokal för samlingarna.

Evert Sundholm, äldste i församlingen, blev tillsammans med evangelist Cecilia Hector ombedd att leda samlingarna. Man hyrde ett mindre hus på Strandvägen i Stenungsund, där nuvarande Björns Fiske är belägen. Lokalen var i två våningar, gammal, men ändå funktionsduglig.

I bottenvåningen hölls väckelsemöten två-tre kvällar i veckan och på övervåningen gjordes ett kafé i ordning, där det var populära samlingar ett par kvällar i veckan. Hit kom många av de ungdomar man hade kontakt med, både frälsta och ofrälsta.

Efter några år av full verksamhet  ville ägaren helt plötsligt riva huset och bygga nytt, så under  hösten 1982 förhandlade gruppens ledning med Stenungsunds kommun om en lämplig lokal att fortsätta ha sina möten i. Ingen lämplig lokal fanns och eftersom skaran av nyfrälsta ökade hela tiden,  insåg man att det bästa vore att bygga en egen lokal.

En tomt anvisades av kommunen och köpet blev av. Under början av 1983 gavs ett bud på en vandringskyrka, som användes som begravningslokal, på Fridhems kyrkogård i Bäckebol, Göteborg. Budet godtogs och under maj-juni  schaktades det och grunden till kyrkan gjordes och väggar murades upp.

Vandringskyrkan, som  tidigare varit kyrka i Biskopsgården under ca.15 år, plockades ner i delar, taksektioner, väggar och golv, som fraktades till Stenungsund  med hjälp av långtradartransport från Johans Fisk i Göteborg.
Stora kranar beställdes  för att få  kyrkan på plats och det krävdes mycket arbete av många händer innan allt var klart.

Innan stora kyrksalen var helt klar hölls mötena i sidolokalen,  mot Doterödsvägen, som  skämtsamt  kallades för ”spårvagnen”.  Lokalen var avlång, 3m bred och 7m lång och vi satt efter varandra, som i en spårvagn. [/one_half] [one_half last=last]Efter hand blev stora salen klar och möten kunde hållas där och ”spårvagnen” blev en extra lokal för bl.a. barnverksamhet.
Inbjudna till invigningen, helgen 30-31 oktober 1983, var förstås alla som arbetat på bygget. De allra flesta var från Sionförsamlingen i Kungälv, men även andra var inbjudna som kyrkoherden, präster och pastorer i och omkring Stenungsund. Detta var en stor fest för alla som varit med och bett för,  bidragit ekonomiskt till och på allt sätt stöttat Sionförsamlingens utpost i Stenungsund, under flera år.

Under våren 1984 gjordes bottenvåningen i ordning. Den inreddes som kafévåning med bord och stolar. Där blev ett kök, ett större samlingsrum och ett kontor.
Under åren 1984-85 var Helge Olson ordförande i gruppen. Han predikade ofta och höll ihop gruppen på ett bra sätt.

Under 1986 blev Jan och Lilian Wetterstrand gruppens pastorspar. De gjorde ett mycket bra arbete. Tältmöten hölls under flera år och på torget i Stenungsund sjöng och vittnade ungdomskörer från olika håll i landet och människor kom till tro. När Jan och Lilian flyttade till Skåne hade de varit i tjänst 12-13 år i Stenungsund.

1998 blev Yngve och Katarina Bergström gruppens nya pastorspar. Gruppen ökade från ca. 15-20 st. på söndagsmötena, fram till vid bildandet av en egen församling 2002, till mellan 30-40 personer.

Varje år i tre år, 2001-2003, hölls en bibelvecka, som samlade människor från olika delar av Sverige.  Då talade pastorer och evangelister från andra samfund tillsammans med gruppens egna pastor.

Under 2002 bildade gruppen en egen församling,  som kallades Stenungskyrkan, med Yngve Bergström som församlingens föreståndare.  Det  var ca 80 medlemmar vid bildandet.
Under åren  ökade medlemsantalet ytterligare och 2010 var det ca 100 st. medlemmar. Många har döpts under åren och under 2013 har hittills 12 personer döpts.
Namnet ändrades under 2009 till Kristet Center Väst.
2007 Thomas och Ann-Margret Jonsson blev nytt föreståndarpar. De hade emellertid upplevt en kallelse från Gud, att starta en ny församling  i Göteborg och det skedde i början av 2012.
Funderningar på att bygga ny kyrka kom igång under Thomas tid men först 2014 togs beslut och 2016 08 29 flyttade vi in.