gudtjanst1

Vi kommer regelbundet tillsammans, på den dag då världens alla kristna träffas, för att sjunga och tillbe Gud samt predika och uppmuntra varandra. Församlingens gudstjänster utgör tillsammans med Lifegrupperna stommen i församlingens verksamhet. Alla är välkomna hit söndagar kl. 11.00 – cirka 12.30. Redan en halvtimme innan gudstjänsten startar, finns möjlighet till gemenskap vid kaffebordet. Själva gudstjänsten inleds ofta med musik och sång, det vi kallar för lovsång. Predikan och undervisning ur Bibeln, som utgör grunden för vår tro, lära och livsstil, tar vid när lovsången avslutats. Om man har barn, är de välkomna till bARnKuL, som är namnet på vår söndagsskola. Här får barn mellan 4-11 år, på ett lekfullt sätt undersöka vad kristen tro är. Bön, som är en central del i församlingslivet, erbjuds dem som önskar hjälp och extra stöd i olika situationer. Nattvard (alkoholfri) hålls minst en gång i månaden och är öppen för alla som vill. Fika finns efteråt och denna gemenskap knyter ihop gudstjänsterna som ytterst handlar om att älska Gud och älska människor.

  • Kristet Center Väst
  • Besöksadress: Lärlingsgatan 4 Postadress:
  • Box 254 444 24 Stenungsund
  • Bankgiro: 5443-6993
  • Swisch: 1234641007
  • mail: info@kcvast.org
  • www.kcvast.org
  • twitter.com/kcvast
  • facebook.com/kcvast