lifegrupp
Med kyrkans lifegrupper träffas man mitt i vardagen för att dela livet i stort och smått. I det personliga sammanhanget, möts man oftast en vardagskväll i någons hem, för att lyssna och bli lyssnad på samt odla en nära gemenskap.
Lifegruppen utgör en viktig del av församlingslivet, där vi vill vara till stöd och uppmuntran för varandra. Hit är alla välkomna, oavsett var i livet man be finner sig.
Vi brukar äta något enkelt, sjunga, läsa ett stycke ut bibeln, samtala men också be för varandra.
När man samtalar och ger utrymme för frågor och funderingar kring t.ex. söndagens predikan eller andra existentiella ämnen, då fördjupas relationerna till varandra och till Gud.

Vill du komma på en lifegrupp?
Kontakta AnSo Wessberg på telefon: 0705-850 421

Relationer!

När Jesus startade det som skulle blir Hans universala och världsvida kyrka utvalda han tolv minst sagt annorlunda människor. Några av dem var; fiskare, tullindrivare (maffiaboss?), en som stal från deras gemensamma kassa, en som var eller sympatiserade med dolkmördare, en som tvivlade, två bröder som ville kalla ner eld över en samarisk by för att bara nämna några.
Detta var inte riktigt det vassaste ledarskapsmaterial som fanns att tillgå. Men Jesus såg lärjungarnas potential, gåvor, längtan och kallelse.
Under tre år vandrade lärjungarna, levde med, lärde känna Honom och varandra. Det var både den absoluta bästa bibelskola de kunde få och livet med Jesus var i en ”lifegrupp”.
Jesus förklarade liknelser för dem, uppmuntrade, älskade, undervisade dem och lät dem på nära håll se Hans intimitet med Fadern. De slipades mot varandra och deras gåvor och talanger började att växa till. Efter dessa första tre år var det inte tänkt att församlingen skulle fortsätta fungera, växa till och byggas upp genom något annat än just genom varma kärleksfulla relationer genom den lilla gruppen.

Om det är någonstans som församlingen har ett krigszon så är det många gånger i våra relationer. Kontexten av Efe 6:10-18 handlar om just relationer. Ibland brukar vi säga att ”vi kristna är den ända armen som skjuter på oss själva”. Detta är tyvärr många gånger sant. Här i våra relationer behöver församlingen vakna upp och börja kämpa trons goda kamp. Relationer är något underbart när det fungerar som det skall (ps 133).
Det kristna livet är ett liv tillsammans med andra genom just relationer. Någon privat kristendom finns inte beskrivet någonstans i nya testamentet utan bibeln beskriver församlingen som en kropp där vi alla hör ihop med varandra. Styrkan när vi är tillsammans och när våra relationer blomstrar är enorm.

Relationer kommer vara olika bekvämt för oss. Några av oss är jättebra på det medans andra kämpar för att få detta att funka. Likväl uppbyggs församlingen av just relationer. Här måste församlingen och varje individ vilja lära sig, utmana sig själv och göra allt man kan för att hela tiden bli lite bättre på just detta med relationer.
Här kommer lifegrupperna in. Om det är någonstans som relationer blir viktigt och på riktigt så är det just i denna lilla gruppen. Vi önskar att alla skall vara med i en liten grupp på KCV och utvecklas i just relationer med sina andliga syskon. Att lära känna varandra lite djupare och att börja dela livet på riktigt med varandra sker genom varma relationer. Om du inte är med i en lifegrupp och vill vara med i en liten gemenskap kontakta Peter & Anso Wessberg.

Låt oss vinna denna strid med relationer och ständigt utvecklas till en varmt församling med hälsosamma relationer.
Till sist några tankar för att få relationer att funka;
– Kärlek (Joh 13:34-35)
– Förlåtelse och försoning (Matt 6:12-15, Matt 18),
– Ett öppet hjärta (2 kor 6: 11-13)
– Att underordna sig varandra (Efe 5:21)

”En församling är så hälsosam som dessa inbördes relationer är”. – D. Karlsson

Låt oss fortsätta bygga KCV till en ännu varmare församling genom goda relationer med varandra och bl.a. göra detta genom våra lifegrupper.

Alla har något att bidra med

”Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse”. – 1 Kor 14:26

Bibeln beskriver att när vi möts har vi var och en något att bidra med. Om alla skulle bidra med något varje söndag skulle vi få väldigt långa möten. Det hade inte fungerat. Men om inte flertalet (alla) bidrar i den lilla gruppen blir det tomt och innehållslöst. I den lilla gruppen har alla något att bidra med. Leda lovsång, uppmuntran, tröst, profetia, undervisning, värdskap, ledarskap, gästfrihet, bön, vittnesbörd, nådegåvor, olika talanger etc.
Lifegruppen är en trygg miljö att börja fungera i olika gåvor och talanger. Vilket tror du är enklast att första gången leda lovsång inför 100 personer eller hemma hos någon med 10 personer? I den lilla gruppen behöver vi vissa på tro, kärlek och uppmuntran så att alla slags olika gåvor kan komma i funktion. Du har något att bidra med!

I lifegruppen är det ingen som sitter på läktaren. Utan tanken är att alla är på spelplanen och skall spela. Det finns inget A -lag och något B – lag där vissa proffs spelar och andra sitter på avbytarbänken och hoppas på att få spela. Utan alla spelar i Guds rikes landslag och har någonting att bidra med. Du har någonting att bidra med och att ge till andra!
När vi möts i den lilla gruppen är det som när en stor orkester kommer tillsammans för att spela ett vackert musikaliskt stycke. Om musikstycket uppförs och cellon, fiolen och trombonen saknas blir det inte så vackert som det kunnat bli. På samma sätt är det i lifegruppen alla behövs och mångfalden av gåvor gör helheten.

Gud har tänkt uppbygga dig både genom söndagens möte och den lilla gruppen. Gud har initierat församlings att växa till på detta sätt. Två parallella spår som på olika sätt skall komplettera varandra för vår uppbyggelse skull. En troende som inte har någon liten grupp missar mycket som Gud hade planerat för dem. Gud har placerat en mångfald av människor, talanger, gåvor, erfarenheter, livshistorier och vittnesbörd där i den lilla gruppen för min skull. Det vore väl ganska dumt att försöka vandra själv som kristen när allt detta finns där i den lilla gruppen för min skull?

En örn med två fungerade vingar kan sväva högt uppe i skyn. Att tänka att du och jag skall bli gudsmänniskor eller föras fram till manlig mognad i tron (Efe 4:13) utan gemenskap med en lifegrupp är lika otroligt som att en örn med en vinge skulle kunna flyga majestätiskt uppe i skyn.
Vill du bli en gudsmänniska och växa till en andligt mogen kristen? Då är två vingar (den stora och den lilla gruppen) förutsättningarna för det.

Dina gåvor finns där för min uppbyggelse skull. Precis som mina gåvor finns där för att bygga upp dig. Vi finns till för varandra och tillsammans skall vi berika och uppbygga varandra. När vi delar livet och älskar varandra öppnar sig mycket för oss. Tillsammans med alla de heliga skall vi kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet av Guds kärlek. (Efe 3:18)

”Allt man gör tillsammans är roligare”. – P Hellberg

”Låt oss inte överge våra egna sammankomster…” Hebr 10:25

En kyrka att komma hem till!

Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. – Apg 2:46

Den första församlingen mötes i både större samlingar i templet och i mindre samlingar i hemmen. Man var en församling att komma hem till. Komma hem till Guds rike och att komma hem till sina troende syskon. Man träffades i hemmen, åt mat tillsammans, delade livet, firade nattvard allt i en jublande och innerlig glädje. KCV vill vara en kyrka att komma hem till. Du är välkommen hem!

Det fanns en mycket familjär och gästfri ton i urkyrkan och församlingen var som en familj som ständigt växte sig större. Man var Guds hushåll här på jorden. ”We are family” har varit ett tema vi haft under april månad i kyrkan. Här hade vi ett vittnesbördsmöte om vad som händer i våra lifegrupper. Oj vilket härligt möte det blev. Det andliga går genom det gästfria och familjära till att möta dig mitt i din vardags situation. Kan det bli mycket bättre?

När man är med någon i skolan eller på jobbet kan man komma nära de personerna. Men när man får umgås med dem i en hemmiljö kommer man ännu närmare de här personerna. ”Man är inte riktigt vän med någon förrän man blivit hembjuden till dem”. Vänner tillåts gå in genom det vi vanligtvis brukar kalla för ytterdörrar.

Vi vill vara på riktigt. Dela livet med varandra i dess naturligaste form. Runt ett köksbord med en kopp kaffe i handen och att få be och läsa bibeln tillsammans i ett vardagsrum. Vi vill bygga kcv runt en familjär känsla och tonvis av uppriktig gästfrihet. Här är våra olika lifegrupper en del i allt detta. Kcv vill vara en kyrka att komma hem till.

Att korsa den osynliga gränsen som finns vid en ytterdörr och gå in och möta sina andliga syskon i en hemmiljö är fantastisk vackert. Guds församling handlar om människor och människor brukar ofta bo någonstans. Att få bygga en inbjudande, kärleksfull, gästfri och välkomnade församling utan att blanda in våra hem är en omöjlig ekvation. Låt oss dela det kristna livet ända in i våra olika vardagsrum.

Att göra lärjungar

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se jag är med er alla dagar intill tidens slut”. – Matt 28: 19-20

Kyrkans uppdrag är att inte bara få folk frälsta utan att göra dem till lärjungar. Missionsbefallningen handlar om att göra lärjungar. När någon har blivit frälst då börjar ett jobb med att göra dem till lärjungar och att lära dem att hålla allt vad Han befallt oss.

Människor som blir frälsta blir andliga bäbisar som behöver din och min omsorg. Ett nyfött barn innebär ett konstant uppoffrande från sina föräldrarna. Att göra lärjungar innebär ett investerande från oss i dem. Att forma lärjungar kräver vår; närhet, tid, omsorg och tålamod till en annan människa. Detta kostar på och är inte det minsta glamoröst men det var så Jesus började bygga sin kyrka. Han hade tolv personer som fick vara med Honom i 3,5 år 24/7 och de fick faktiskt mer tid med honom än alla alla i hela världen tillsammans.

Vi skall lära dem allt vad Han befallt oss att hålla. Sinnebilden är ungefär när någon som skall lära någon att göra en pilbåge. Experten sätter sig tillsammans med nybörjaren med var sin pinne och snöre och så visar (pilbågs) experten steg för steg nybörjaren hur man gör en pilbåge. Precis så är det för vår del när vi gör lärjungar av nyfödda andliga bäbisar. Vi behöver vissa människor både praktiskt (exempel) och teoretiskt (bibeln) hur man vandrar som en kristen och följer Jesus.

Lifegruppen är ett fantastiskt redskap där vi kan göra lärjungar. Precis som Jesus själv gjorde genom en liten grupp. I lifegruppen ställs frågor och (förhoppningsvis) svaras de på. Där får man se hur man gör saker och man får visa på hur man gör saker. I lifegruppen får man växa tillsammans med andra där lifegruppen kan få vara en plantskola. Där får man börja göra saker tillsammans med människor som är äldre i tron än en själv. Man deltar, tar sina första steg, utmanas, tröstas, utvecklas och får börja om. Man börjar att följa Jesus måndag – söndag och inte bara två timmar på söndag. Det blir en livsstil som påverkar alla områden i livet. Man går från att vara bänkvärmare till en efterföljare och från medlem till att bli en lärjunge.

När man tänker på det kan man säga att Jesus gjorde såhär:
1. Jesus gjorde något och lärjungarna såg på.
2. Jesus gjorde något och lärjungarna hjälpte till.
3. Lärjungarna gjorde något och Jesus hjälpte till.
4. Lärjungarna gjorde något och Jesus såg på.

Låt oss följa Hans exempel och börja göra lärjungar. Missionsbefallningen att göra lärjungar är målet och Lifegruppen kan få vara ett medel för att nå det målet.

”Och det som du hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra”. – 2 Tim 2:2

Vi syns på tisdag!

Välkommen hem!