2020-11-05

“De centrala riktlinjerna från myndigheter, i samarbete med Pingst, tillåter att vår verksamhet fortsätter. Vi kommer genomföra gudstjänst på söndagar tillsvidare.

Förändring: 2 m mellan stolarna (två ur samma familj sitter ihop), inget fika och vi släpper in totalt 40 pers inkl medarbetare.

De nya striktare råden är råd till individen som själv avgör om man deltar. Naturligtvis håller man sig hemma om man har symptom.

Varmt välkommen till våra samlingar i veckan!”


Till startsidan