KCV Media

img_0156

Vårt Mediaarbete har som syfte att nå människor som befinner sig utanför kyrkans väggar och som har en längtan att ta del av gudstjänster och församlingsaktiviteter.

För dem som inte har möjlighet att närvara, förmedlar vi församlingens olika möten och händelser via sociala medier. Vår målsättning är, att kl.11.00 varje söndag, direktsända gudstjänsten från vår hemsida.
Varje vecka uppdateras våra sociala medier med aktuella teman och aktiviteter, riktade till alla, även den som funderar på kristen tro och vad det kan innebära.
Vid varje gudstjänst erbjuder vi möjligheten att nå oss direkt via chatt, där man anonymt kan förmedla specika bönämnen.

img_0154Vi som jobbar med media här KCV har ett intresse att kunna förmedla på bästa sätt till dig som läser ser på webb-tv eller lyssnar på podcast. Vår förhoppning att så fort som möjligt få bättre kapacitet för bättre sändningar på webben. Du som ser och följer oss kan ge oss feedback genom att skriva här nere på meddelande och ge synpunkter. Mvh Webb ansvarig.

lsrael helg 2-3/6

KG och Gun-Eva Larsson

Lördag 2/6: 4 st seminarier/undervisningspass

11:00 – 11:45 pass 1
11:45 – 12:00 bensträckare
12:00 – 12:45 pass 2
12:45 – 13:45 lunchmacka
13:45 – 14:30 pass 3
14:30 – 14:45 bensträckare
14:45 – 15:30 pass 4

Söndag 3/6 kl 11:00 Gudstjänst

Historik KCV

Historik1
I slutet av 1970-talet samlades ett antal ungdomar från Kungälv, Stora Höga och Stenungsund under ledning av evangelister och pastorer från Sionförsamlingen i Kungälv, i gillestugan i en villa i Stora Höga för att umgås, läsa Guds ord och be tillsammans. Ungdomsskaran, många med brokig bakgrund i alkohol- och drogmissbruk, växte och runt 1979-1980 beslöt Sionförsamlingen att man ville ha en större permanent lokal för samlingarna.

Evert Sundholm, äldste i församlingen, blev tillsammans med evangelist Cecilia Hector ombedd att leda samlingarna. Man hyrde ett mindre hus på Strandvägen i Stenungsund, där nuvarande Björns Fiske är belägen. Lokalen var i två våningar, gammal, men ändå funktionsduglig.

I bottenvåningen hölls väckelsemöten två-tre kvällar i veckan och på övervåningen gjordes ett kafé i ordning, där det var populära samlingar ett par kvällar i veckan. Hit kom många av de ungdomar man hade kontakt med, både frälsta och ofrälsta.

Efter några år av full verksamhet  ville ägaren helt plötsligt riva huset och bygga nytt, så under  hösten 1982 förhandlade gruppens ledning med Stenungsunds kommun om en lämplig lokal att fortsätta ha sina möten i. Ingen lämplig lokal fanns och eftersom skaran av nyfrälsta ökade hela tiden,  insåg man att det bästa vore att bygga en egen lokal.

En tomt anvisades av kommunen och köpet blev av. Under början av 1983 gavs ett bud på en vandringskyrka, som användes som begravningslokal, på Fridhems kyrkogård i Bäckebol, Göteborg. Budet godtogs och under maj-juni  schaktades det och grunden till kyrkan gjordes och väggar murades upp.

Vandringskyrkan, som  tidigare varit kyrka i Biskopsgården under ca.15 år, plockades ner i delar, taksektioner, väggar och golv, som fraktades till Stenungsund  med hjälp av långtradartransport från Johans Fisk i Göteborg.
Stora kranar beställdes  för att få  kyrkan på plats och det krävdes mycket arbete av många händer innan allt var klart.

Innan stora kyrksalen var helt klar hölls mötena i sidolokalen,  mot Doterödsvägen, som  skämtsamt  kallades för ”spårvagnen”.  Lokalen var avlång, 3m bred och 7m lång och vi satt efter varandra, som i en spårvagn. [/one_half] [one_half last=last]Efter hand blev stora salen klar och möten kunde hållas där och ”spårvagnen” blev en extra lokal för bl.a. barnverksamhet.
Inbjudna till invigningen, helgen 30-31 oktober 1983, var förstås alla som arbetat på bygget. De allra flesta var från Sionförsamlingen i Kungälv, men även andra var inbjudna som kyrkoherden, präster och pastorer i och omkring Stenungsund. Detta var en stor fest för alla som varit med och bett för,  bidragit ekonomiskt till och på allt sätt stöttat Sionförsamlingens utpost i Stenungsund, under flera år.

Under våren 1984 gjordes bottenvåningen i ordning. Den inreddes som kafévåning med bord och stolar. Där blev ett kök, ett större samlingsrum och ett kontor.
Under åren 1984-85 var Helge Olson ordförande i gruppen. Han predikade ofta och höll ihop gruppen på ett bra sätt.

Under 1986 blev Jan och Lilian Wetterstrand gruppens pastorspar. De gjorde ett mycket bra arbete. Tältmöten hölls under flera år och på torget i Stenungsund sjöng och vittnade ungdomskörer från olika håll i landet och människor kom till tro. När Jan och Lilian flyttade till Skåne hade de varit i tjänst 12-13 år i Stenungsund.

1998 blev Yngve och Katarina Bergström gruppens nya pastorspar. Gruppen ökade från ca. 15-20 st. på söndagsmötena, fram till vid bildandet av en egen församling 2002, till mellan 30-40 personer.

Varje år i tre år, 2001-2003, hölls en bibelvecka, som samlade människor från olika delar av Sverige.  Då talade pastorer och evangelister från andra samfund tillsammans med gruppens egna pastor.

Under 2002 bildade gruppen en egen församling,  som kallades Stenungskyrkan, med Yngve Bergström som församlingens föreståndare.  Det  var ca 80 medlemmar vid bildandet.
Under åren  ökade medlemsantalet ytterligare och 2010 var det ca 100 st. medlemmar. Många har döpts under åren och under 2013 har hittills 12 personer döpts.

Namnet ändrades under 2007 till Kristet Center Väst och Thomas och Ann-Margret Jonsson blev nytt föreståndarpar. De hade emellertid upplevt en kallelse från Gud, att starta en ny församling  i Göteborg och det skedde i början av 2012.

Media

Här ser ni oss live. Vi sänder söndagsmöten och andra intressanta saker som kommer framöver. Vi håller på att uppdatera vår utrustning. Så håll till godo med kvalitén. Vi som är media ansvarig fixar också hemsida. Vi vill att det ser ut som en tidning och kan unjefär läsas som en tidning. Och vår förhoppning är att det blir som en tidning som handlar om av som kommer att hända och vad som har hänt.

Levande Familjer 25-26/3

Levande Familjer hos Kristet Center Väst

Varmt välkommen till en Inspirationshelg med besök från Levande familjer

Kärlek, vänskap och hållbara relationer. Levande Familjer inspirerar, utmanar och ger tips och råd att bygga hållbara relationer

Medverkande från Levande Familjer:
Jörgen o Carin Lundh och Daniel o Lovisa Widmark och Stina Johansson

Program
Lördag 25/3
Kl: 15.00 – 16:30
Lovsång och föreläsning av Levande Familjer

Paus med fika

Kl: 17.00 – 18.30
Lovsång och föreläsning av Levande Familjer

Avslutning:
Taco-middag i Kyrkan

Söndag 26/3
Kl: 11.00
Gudstjänst
Levande Familjer medverkar
Predikan av Marie S Nylén 
Direktor i Levande Familjer