Välkommen till:

Kristet Center Väst

Gudstjänst varje söndag kl 11:00

Vi streamar våra möten live på vår YouTube-kanal där du även kan se tidigare sändningar.

OM OSS

Vi är en lokal kyrka inom pingströrelsen där vi har Bibeln, Guds ord som grunden för tro, lära och livsstil.

På söndagar har vi gudstjänst kl 11.00 då vi samlas vi för att lovsjunga och tillbe Gud samt predika och uppmuntra varandra. Efter gudstjänsten finns alltid möjlighet till gemenskap och fika. I veckorna träffas vi i mindre grupper för bön och gemenskap.

Vi vill vara en kyrka där alla är välkomna.

Kommande händelser

Senaste Gudstjänster